Dossier: Windows

Gratis spraakherkenning software

Freeware speech recognition pakket voor Windows 7/Vista...

  •  http://www.deskshare.com/dictation.aspx
  • ...

Vind jij dit ook leuk? Like dit of deel deze pagina!
Zoeken binnen deze site
Voeg je eigen link toe
Momenteel bekeken
Floating Facebook Widget